Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Chương trình công tác năm 2023 của Tổng cục Lâm nghiệp
Văn bản số 6461/BNN-TCLN ngày 27/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Chương trình công tác tháng 5/2022 của TCLN
Chương trình công tác tháng 3/2022
Chương trình công tác tháng 02/2022
Chương trình công tác năm 2022 của Tổng cục Lâm nghiệp
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Hồng Lượng, Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương trình công tác tháng 11/2021
Chương trình công tác tháng 10/2021
Chương trình công tác tháng 9/2021
Chương trình công tác tháng 8/2021
Chương trình công tác tháng 7/2021
Chương trình công tác tháng 6/2021
Chương trình công tác tháng 5/2021
Chương trình công tác tháng 4/2021
Chương trình công tác tháng 3/2021
Chương trình công tác tháng 2/2021
Chương trình công tác năm 2021
Chương trình công tác tháng 01/2021
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương trình công tác tháng 9/2020
Chương trình công tác tháng 8/2020
18/TH-HĐTTCC 12/08/2020 Thông báo Danh sách thí sinh đạt kết quả thi tuyển công chức vòng 1 và triệu tập thí sinh vòng 2 (Thông báo số 18/TB-HĐTTCC ngày 12/8/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nông nghiệp và PTNT) 12/08/2020
Tổng cục Lâm nghiệp Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Vũ Linh Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã
Tổng cục Lâm nghiệp Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Đoàn Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
Tổng cục Lâm nghiệp Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Văn Diện, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Kết quả thi tuyển công chức vòng 01 (Văn bản số 17 /TB-HĐTTCC ngày 22/7/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Trần Nho Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Don
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương trình công tác tháng 7/2020
Chương trình công tác tháng 6/2020
Chương trình công tác tháng 5/2020
Chương trình công tác tháng 3/2020
Tổng cục Lâm nghiệp Thông báo giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm
Chương trình công tác tháng 4 năm 2020
80/QĐ-TCLN-PCTT 02/03/2020 Quyết định số 80/QĐ-TCLN-PCTT ngày 02/03/2020 về việc ban hành Kế hoạch, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp 02/03/2020
Chương trình công tác tháng 2/2020
109/CTr-TCLN-VP 31/01/2020 Chương trình công tác năm 2020
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
1950 /CTr-TCLN-VP 06/12/2019 Chương trình công tác tháng 12/2019
Chương trình công tác tháng 11/2019
Chương trình công tác tháng 10/2019
Tổng cục Lâm nghiệp Thông báo giới thiệu chữ ký của ông Trần Thế Liên, Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp
Chương trình công tác tháng 9/2019
Chương trình công tác tháng 8/2019
Chương trình công tác tháng 7/2019
970/TCLN-VP 29/06/2019 Chỉ đạo khẩn của Tổng cục trưởng (văn bản số 970/TCLN-VP ngày 29/6/2019)
Chương trình công tác tháng 6/2019
Chương trình công tác tháng 5/2019
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban ngày 10/6/2019
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Chu Ngọc Quân, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban ngày 16/4/2019
Chương trình công tác tháng 4/2019
Thông báo Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp lãnh đạo Tổng cục ngày 24/3/2019
Chương trình công tác tháng 3/2019
Chương trình công tác tháng 02/2019
Thông báo giao ban tuần 05/2019
Chương trình công tác năm 2019
Chương trình công tác tháng 01/2019
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban Tổng cục Lâm nghiệp ngày 21/11/2018
Chương trình công tác tháng 11/2018
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Quốc Trị, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Bùi Chính Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Văn Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của bà Phan Thị Thanh Hằng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Phạm Hồng Lượng, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên
Chương trình công tác tháng 10/2018
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì
Thông báo Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp về Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp
Thông báo Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban tuần thứ 36
Bảo đảm an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Thông báo Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban Tổng cục Lâm nghiệp ngày 13/8/2018
Chương trình công tác tháng 8/2018
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban Tổng cục Lâm nghiệp ngày 23/7/2018
Chương trình công tác tháng 7/2018
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của bà Hà Thị Mừng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Thông báo Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban Tổng cục Lâm nghiệp ngày 4/6/2018
Chương trình công tác tháng 6/2018
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương trình công tác tháng 5/2018
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban Tổng cục Lâm nghiệp, tuần 16/2018
Chương trình công tác tháng 4/2018
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Lê Đình Thơm, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm
Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu chữ ký của ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm
Chương trình công tác năm 2018
Thông báo giao ban tuần (Văn bản số 366/TCLN-VP ngày 21/03/2018)
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp xây dựng Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Chương trình công tác tháng 02/2018 (Văn bản số 179/CTr-TCLN-VP ngày 06/02/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp)
Chương trình công tác tháng 10/2017 (Văn bản số 1580/CTr-TCLN-VP ngày 04/10/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp)
Tài liệu Hội nghị Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Tổng kết 4 năm thực hiện Dự án "Tổng Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"
Văn bản số 3112/BNN-TCLN ngày 13/4/2017 về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị "Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020" (Văn bản số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017)
Văn bản số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Văn bản số 345/TCLN-PTR ngày 16/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu và phối hợp đánh giá thực trạng phát triển một số loài cây LSNG chủ yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
Tài liệu Hội nghị Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật
Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Rà soát, xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020
Văn bản số 9799/BNN-TCLN, ngày 5 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường chỉ đạo triểu khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2015
Văn bản số 7138/BNN-TCLN ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016-2020
Thông Báo số: 803/TB-TCLN-VP ngày 03/6/2014 về việc giao nhiệm vụ chủ trì phương án/kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
Văn bản số: 1733/BNN-TCLN ngày 03/6/2014 về việc phối hợp chỉ đạo công tác báo cáo, thống kê lĩnh vực lâm nghiệp
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên
Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhân kỷ niệm 53 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2012)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý việc nuôi Hổ trái pháp luật
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo