CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
2832/QĐ-BNN-TCLN 26/07/2022 Quyết định số 2832/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/07/2022
809/QĐ-TTg 12/07/2022 Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
197/QĐ-TCLN-ĐDPH 04/07/2022 Quyết định số 197/QĐ-TCLN-ĐDPH ngày 04/7/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ
344/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
327/QĐ-TTg 10/03/2022 Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030
9095/CT-BNN-TCLN 30/12/2021 Chỉ thị về tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022
1662/QĐ-TTg 04/10/2021 Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030"
5765/BNN-TTr 13/09/2021 Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
3458/QĐ-BNN-TCLN 03/08/2021 Quyết định bàn hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
508/KH-TCLN-VP 23/04/2020 Triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư
2616/KH-BNN-TCLN 07/05/2021 Kế hoạch số 2616/KH-BNN-TCLN ngày 07/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"
Khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý II/2021
356/BNN-TCLN 18/01/2021 Tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
1266/TCLN-PTR 08/09/2020 Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm 08/09/2020
2762/QĐ-BNN-TCLN 22/07/2020 Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29/CT-TTg 23/07/2020 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp
25/3/2020 25/03/2020 Thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2020
Công văn số 85/CTVN-HTQT ngày 31/03/2020 về việc nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia hoặc qua đường bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020 Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiện vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ
80/QĐ-TCLN-PCTT 02/03/2020 Quyết định số 80/QĐ-TCLN-PCTT ngày 02/03/2020 về việc ban hành Kế hoạch, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp 02/03/2020
51/CĐ-TCLN-KL 14/01/2020 Công điện về tăng cường xử lý các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
6672/BNN-TCLN 11/09/2019 Văn bản số 6672/BNN-TCLN ngày 11/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các hoạt động nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam và sơ kết phong trào thi đua đặc biệt
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Văn bản số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019)
559/TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp
442/TCLN-PTR 01/04/2019 Văn bản số 442/TCLN-PTR ngày 01/4/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng
8/CT-TTG 28/03/2019 Chỉ thị số 8/CT-TTG ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu
Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
911/QĐ-BNN-TCLN 19/03/2019 Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
557 /CT-BNN-TCLN 25/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng
07/TCLN-PCTT 04/01/2019 Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật
Đình chỉ hoạt động thương mại mẫu vật loài Giáng hương Tây phi từ Nigeria
Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca
Thông báo về việc truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng
Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật (Văn bản số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018)
390/QĐ-TTg 11/04/2018 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (Văn bản số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/4/2018)
Quyết định số 431/QĐ-TCLN-PTR ngày 04/12/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp
Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 Ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Văn bản số 362/TB-VPVP ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện "Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020" và Tổng kết 4 năm thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 -2016"
Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản số 5395/BNN-TCLN ngày 30/6/2017 về triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 256-CTr/BCSD của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp (văn bản số 518/KH-TCLN-KL ngày 13/4/2017)
Văn bản số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 về việc thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đương, Bần trắng và Cóc trắng
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp