Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn:
Xin ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn về lĩnh vực giống cây lâm nghiệp
Xin ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gỗ
Xin ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Mây và các sản phẩm từ mây
Xin ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế phẩm bảo quản gỗ
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
1875/TCLN-PCTT 14/11/2022 Hồ sơ tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ- CP của Chính phủ
1698/TCLN-PTR 18/10/2022 Xin ý kiến đối với dự thảo Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật sự nghiệp công
15/07/2021 Xin ý kiến góp ý đối với việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi linh trưởng – Yêu cầu kỹ thuật
Về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Xin ý kiến góp ý đối với việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi linh trưởng – Yêu cầu kỹ thuật
1274/TCLN-KL 15/08/2022 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác
1286/TCLN-KL 16/08/2022 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Xin ý kiến về việc: Hướng dẫn bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
3152/BNN-TCLN 20/05/2022 Lấy ý kiến về Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Xin ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn về lĩnh vực giống cây lâm nghiệp (lần 2)
Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/ TT-BNNPTNT
Mời tham gia khảo sát về hoạt động truyền thông ngành Lâm nghiệp.
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
Xin ý kiến 02 dự thảo tiêu chuẩn: Chế phẩm bảo quản gỗ
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
Xin ý kiến góp ý về dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Xin ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Gỗ - Phương pháp thử cơ lý
Xin ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Gỗ nhựa composite  -  Phương pháp thử tính chất cơ học và vật lý
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến về các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
Xin ý kiến về Dự thảo báo cáo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6151/BNN-TCLN 28/09/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 6151/BNN-TCLN ngày 28/9/2021 về việc góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
5597/BNN-TCLN 01/09/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư về giống cây trồng lâm nghiệp
5541/BNN-TCLN 01/09/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 5541/BNN-TCLN ngày 01/9/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030
5112/BNN-TCLN 13/08/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
4285/BNN-TCLN 09/07/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp ché biến và xuất khẩu gỗ
754/TCLN-PTR 10/06/2021 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý HDKT gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ các loài cây trồng rừng ngập mặn: Dà vôi, Dừa nước, Đước vòi, Tra bồ đề
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến về các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị góp ý dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi cá sấu
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Mẫu tiêu bản thực vật rừng - Yêu cầu kỹ thuật"
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Phương pháp xác định diện tích rừng bị thiệt hại
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuấn kỹ thuật quốc gia
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện
Góp ý dự thảo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025”
Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư Ban hàn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ
8516/BNN-TCLN 07/12/2020 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030"
6884/BNN-TCLN 02/10/2020 Góp ý về Dự thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Góp ý về dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): “ Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm gỗ - Phương pháp thử độ bền theo tác nhân sinh học”
Lấy ý kiến về Tờ trình, Nghị định của "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp".
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến các cơ quan, đơn vị về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện năm 2020
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện năm 2020
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng nuôi nhốt thú dữ
2365/BNN-TCLN 03/04/2020 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo "Kế hoạch bảo tồn Gấu ở Việt Nam đến năm 2030"
995/BNN-TCLN 12/02/2020 Xin ý kiến góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
716/BNN-TCLN 31/01/2020 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007
2095/TCLN-PTR 30/12/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án "Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 - 2030"
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1546/TCLN-KL 03/10/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động bảo tồn các loài tê tê ở Việt Nam đến năm 2030 13/09/2019
1213/TCLN-KL 09/08/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng
5019/BNN-TCLN 17/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng 17/07/2019
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về Giống cây Lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng.
3658/BNN-TCLN 27/05/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
3477/BNN-TCLN 20/05/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
3323/BNN-TCLN 14/05/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
24/04/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 24/04/2019
24/04/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về Thống kê ngành lâm nghiệp 24/04/2019
11/07/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
03/07/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)
22/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 22/06/2018
19/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng và tiêu chí xác định mức độ xung yếu của rừng phòng hộ
15/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 15/06/2018
13/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng và khung giá rừng 13/06/2018
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về các biện pháp lâm sinh
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý rừng bền vững
Văn bản lấy ý kiến các Bộ, Cơ quan ngang bộ, địa phương góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
05/04/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp
20/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 22 loài cây chủ lực
14/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng toàn quốc
13/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo HDKT sản xuất NLKH trong khu vực rừng ven biển và HDKT rà soát QH rừng phòng hộ ven biển
23/08/2017 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) - Dự thảo lần 6
04/08/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm
02/08/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
29/06/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
21/06/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo 04 tiêu chuẩn về giống cây trồng lâm nghiệp