Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Xin ý kiến góp ý đối với việc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi linh trưởng – Yêu cầu kỹ thuật

Cập nhật ngày : 28/09/2022 04:59

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 4867/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/12/2021, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi linh trưởng – Yêu cầu kỹ thuật.

Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý đối với bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm nội dung đăng tin và dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 19/11/2022 về Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax: 02437346742, email: cites_vn.kl@mard.gov.vn; anhtuanphu@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm: