CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Vườn quốc gia Cát Tiên tạm ngưng các hoạt động du lịch

Cập nhật ngày : 31/05/2021 01:33

 Ảnh: Muồng hoa đào khoe sắc tại Vườn Quốc gia Cát Tiên

Ngày 30/5/2021, Vườn quốc gia Cát Tiên đã thông báo về việc ngưng các hoạt đông du lịch tại Vườn, bắt đầu từ 00h ngày 31/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Việc ngưng các hoạt động du lịch nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND của tỉnh Đồng Nai về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID 19 tại công văn số 5881/UBND-KHVX ngày 30/5/2021.

Văn phòng Tổng cục