CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Vườn quốc gia Bạch Mã ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng với Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông và hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông

Cập nhật ngày : 15/12/2020 10:08

      Nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi hành vi khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn huyện Nam Đông. Ngày 11/12/2020, Vườn quốc gia Bạch Mã đã ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học với Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông và hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Đến tham dự Lễ ký quy chế phối hợp có Thượng tá Lê Văn Thân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Nam Đông; ông Cao Ngọc Thành, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông; về phía Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã có ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQG Bạch Mã cùng các đồng chí trưởng trạm kiểm lâm cơ sở thuộc VQG Bạch Mã.

     Nội dung chính của Quy chế là phối hợp trao đổi thông tin, tình hình, cung cấp tài liệu, dữ liệu phản ánh hoặc có liên quan đến nhiệm vụ phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng – PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học.

     Phối hợp thực hiện các biện pháp tuần tra canh gác, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa  phận VQG Bạch Mã và các khu vực vùng đệm thuộc địa bàn huyện Nam Đông, thực hiện các kế hoạch phương án truy quét các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua, bán lâm sản trái phép, săn, bắt, kinh doanh động vật rừng trái phép và các sản phẩm động, thực vật hoang dã, nguy cấp quý, hiếm trên địa bàn VQG Bạch Mã và các khu vực vùng đệm thuộc địa bàn huyện Nam Đông.

     Phối hợp tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng – PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học một cách sâu rộng, có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư vùng đệm. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học.

    Sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để ứng cứu khi có cháy rừng lớn xảy ra hoặc ngăn chặn kịp thời các hành vi khác xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn Vườn quản lý và các khu vực vùng đệm thuộc địa bàn huyện Nam Đông.

    Diễn tập, xử lý các tình huống chữa cháy rừng, truy quét các nhóm, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng – PCCCR và bảo tồn đa dạng sinh học.

Ký quy chế phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông

Ký quy chế phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông

    Ngoài ra, Quy chế phối hợp cũng nêu rõ định kỳ vào tháng 06 tháng tổ chức giao ban giữa các đơn vị, hoặc giao ban đột xuất tùy theo tình hình thực tế trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả ưu, khuyết điểm trong công tác phối hợp, những khó khăn, vướng mắc để từ đó có biện pháp khắc phục cho hoạt động phối hợp có hiệu quả tốt hơn.

    Hy vọng sau một thời gian thực hiện Quy chế phối hợp, rừng được bảo vệ tốt hơn, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trên địa bàn huyện Nam Đông sẽ giảm đáng kể.

                             Kiều Ninh – Minh Tâm, Vườn quốc gia Bạch Mã