Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

VQG Cúc Phương: Tổ chức thành công Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

Cập nhật ngày : 13/01/2022 09:45

Ngày 12/01/2022, được sự đồng ý của Tổng cục Lâm Nghiệp, Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Chính – Phó Bí thư Đảng uỷ và ông Phạm Kiên Cường – Chủ tich Công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Vườn và sự có mặt của 87 viên chức, lao động toàn Vườn.

Ông Nguyễn Văn Chính – Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Vườn quốc gia Cúc Phương vừa bám sát vào sự lãnh đạo của Chính Phủ, Bộ Nông Nghiệp và PTNT và Tổng cục Lâm Nghiệp, vừa thực hiện phương châm kiên trì, chủ động và sáng tạo, đã hoàn thành kế hoạch năm 2021: Đảng uỷ, Giám đốc Vườn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; Chuyển biến về chất trong quản lý, bảo vệ rừng; Bứt phá trong công tác cứu hộ, bảo tồn; Thu hút chưa từng có đầu tư công, tài trợ và hợp tác nghiên cứu; Du lịch Cúc Phương thích ứng một cách chủ đông với đại dịch Covid-19,… Đặc biệt, đây là năm thứ ba liên tiếp Vườn được trao danh hiệu “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”.

Tại Hội nghị nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong năm 2021, và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Vườn quốc gia Cúc Phương được giao quản lý, nhằm bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị phòng hộ, bảo vệ môi trường; Kết hợp phát triển du lịch sinh thái , nghiên cứu khoa học và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hướng tới yêu cầu quản lí bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường.

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2022 – 2023; Công bố quyết định khen thưởng và ký giao ước thi đua.

Năm 2022, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm Vườn quốc gia Cúc Phương kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, thích ứng an toàn, khát vọng phát triển”. Hội nghị kêu gọi tập thể công chức, viên chức và người lao động Vườn quốc gia Cúc Phương phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua trong công tác học tập và lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua do Hội nghị đề ra.

Quốc Vinh - Vườn Quốc gia Cúc Phương