Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

VQG Cát Tiên tổ chức Hội nghị tham vấn và ký quy chế phối hợp bảo vệ rừng

Cập nhật ngày : 28/02/2022 02:53

Ngày 24/2/2022, thực hiện hợp phần “Xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ rừng với chính quyền địa phương” thuộc Dự án “Bảo tồn và Phát triển tài nguyên đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do Tổ chức Hợp tác Rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ, Vườn quốc gia Cát Tiên đã tổ chức Hội nghị tham vấn và ký kết Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm của Vườn với các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự của 22 xã, thị trấn giáp ranh, thuộc địa bàn 08 huyện, 04 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và tỉnh Đắk Nông.

Dự Hội nghị có trên 80 đại biểu đại diện cho: Vườn quốc gia Cát Tiên, ban lãnh đạo và 22 trạm kiểm lâm địa bàn; Ban quản lý Dự án AFoCO, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện giáp ranh; và sự có mặt của 55 đại biểu đại diện UBND, Công an, Ban Chỉ huy quân sự của 22 xã, thị trấn giáp ranh với Vườn. Hội nghị đã tổng kết đánh giá công tác phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong 10 năm trở lại đây, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng quy chế phối hợp cho thời gian tới.  

Quy chế phối hợp giai đoạn tới được cập nhật, bổ sung nhiều văn bản quy định mới của pháp luật; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các bên trong công tác phối kết hợp, là cơ sở cho việc thống nhất hành động toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để bảo vệ, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học.

Cuối hội nghị, Lễ ký kết 22 bản Quy chế phối hợp được diễn ra dưới sự chứng kiến của Ban giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên và lãnh đạo UBND 22 xã, đây là hoạt động hiện thực hoá Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Ban Chấp hành Trung ương; thể  hiện sự đồng thuận, quyết tâm của Vườn và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn trên mặt trận bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên quốc gia.