CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Việt Nam và Trung Quốc họp song phương về thúc đẩy hợp tác thực thi CITES

Cập nhật ngày : 06/06/2017 10:58

 

          Từ ngày 31/5-02/6/2017 tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra cuộc Họp song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác song phương trong thực thi CITES. Đây là cuộc họp thường niên triển khai thực hiện Bản ghi nhớ đã ký giữa hai Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Trung Quốc về hợp phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài hoang dã.

          Đoàn công tác Việt Nam do bà Hà Thị Tuyết Nga - Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện Cục Kiểm lâm, Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính và Tổ chức WCS Việt Nam. Phía Trung Quốc do ông Meng Xianlin, Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Trung Quốc làm trưởng đoàn cùng đại diện Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan; Cục Bảo tồn loài hoang dã và các khu bảo tồn, Cục Cảnh sát Lâm nghiệp, Vụ Bảo vệ rừng - Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Lâm nghiệp và loài hoang dã Trung Quốc và Tổ chức WCS Trung Quốc.

          Tại cuộc họp, hai bên đã chia sẻ về quy định pháp luật trong nước, tiến độ hoạt động của mỗi quốc gia trong thực thi CITES và bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã; kết quả đấu tranh với các hành vi vi phạm; những khó khăn, thách thức và nhu cầu của mỗi bên nhằm thực thi Công ước có hiệu quả. Hai bên đã nhận định về thành công ban đầu từ kết quả hợp tác giữa hai nước, tuy nhiên cần củng cố, hoàn thiện cơ chế hợp tác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu các loài hoang dã, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy hoạt động giao thương hợp pháp giữa hai nước. Trung Quốc sẽ xem xét các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ thực thi của Việt Nam, đặc biệt là giám định DNA mẫu vật các loài hoang dã.

          Trong bối cảnh buôn lậu các loài hoang dã trên thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin tình báo về tội phạm các loài hoang dã, đặc biệt là giữa các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan tại các tỉnh có đường biên giới chung. Bên cạnh đó, cần ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các đề xuất về thực thi CITES của mỗi nước tại Hội nghị các nước thành viên. Hai bên cũng thống nhất cần tăng cường tuyên truyền cho du khách hai nước về các quy định của pháp luật và CITES, đặc biệt tại các cửa khẩu, sân bay.

                                                                 Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam