CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Việt Nam tích cực chuẩn bị thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

Cập nhật ngày : 07/03/2019 10:28

Ngày 05/3/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp lần thứ 5 Nhóm Nòng cốt của Hiệp định VPA/FLEGT.

Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có 50 đại biểu đến từ 26 cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Cuộc họp lần này tập trung vào các vấn đề hoạt động của nhóm nòng cốt đa bên; kế hoạch cho các hoạt động chung của nhóm nòng cốt trong năm 2019; xác định các khuyến nghị của nhóm nòng cốt để trình lên Ủy ban chuẩn bị chung lần thứ 2 (JPC 2); nhu cầu và quan tâm của Việt Nam liên quan đến chương trình giám sát thị trường độc lập của EU.

Ngoài ra, cuộc họp cũng được nghe các báo cáo về lộ trình xây dựng Nghị định VNTLAS; Dự thảo Điều khoản tham chiếu xây dựng Khung giám sát và đánh giá VPA.

Văn phòng Tổng cục