CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Việt Nam sẵn sàng thực hiện cam kết công bố thông tin và truyền thông theo Hiệp định VPA/FLEGT

Cập nhật ngày : 03/04/2019 04:49

Sáng 3/4/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khởi động dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu” nhằm giới thiệu và thảo luận về cách thức tổ chức thực hiện dự án. Hội thảo do ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, kiêm Giám đốc Dự án và ông Bruno Cammaert, Điều phối viên vùng – Chương trình FAO EU FLEGT đồng chủ trì.

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương), Tổng cục Hải quan, các Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, đại diện một số cơ quan truyền thông và các đối tác phát triển: FAO, EU, GIZ, ...

Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu”  được thực hiện nhằm mục tiêu chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các hoạt động công bố thông tin và truyền thông đã cam kết trong Hiệp định VPA –FLEGT. Cụ thể, Dự án sẽ hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về Hiệp định và Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) cho các bên liên quan một cách phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, cũng hỗ trợ việc sẵn sàng thực thi cam kết về công bố thông tin cho các bên liên quan, bao gồm cả cơ chế tiếp cận thông tin theo cam kết tại phụ lục VIII của Hiệp định. 09 nhóm thông tin và Việt Nam sẽ cam kết công bố bao gồm các thông tin về luật pháp; quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất lâm nghiệp; quản lý rừng; sản xuất gỗ trong nước; cơ sở dữ liệu vi phạm luật và thương mại gỗ; chế biến; đầu tư và doanh thu; thương mại và hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp.

Theo bà Nguyễn Tường Vân, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, Phó Giám đốc dự án thì trong thời gian 24 tháng, dự án sẽ thực hiện 08 hoạt động chính gồm: Đánh giá nhu cầu thông tin của các bên liên quan về Hiệp định VPA/FLEGT; đánh giá tính sẵn có của các thông tin được công bố tại quy định tại Phục lục VIII của Hiệp định VPA/FLEGT; xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và công bố thông tin về hiệp định; xây dựng và phát hành bộ tài liệu chuẩn về Hiệp định và Hệ thống VNTLAS; cung cấp và phổ biến thông tin cho lãnh đạo chính quyền địa phương; cung cấp và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trong nước; cung cấp và phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp FDI; cung cấp và phổ biến thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Văn Điển đánh giá đây là một dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU đang đi vào quá trình chuẩn bị thực thi. Đồng thời Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị các bên liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để Việt Nam thực hiện tốt việc công bố thông tin theo Hiệp định và bảo đảm nguồn gỗ hợp pháp phục vụ cho xuất khẩu.

Dự án do Tổng cục Lâm nghiệp làm chủ dự án, với sự tài trợ của Chương trình FAO-EU-FLEGT, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) với tổng kinh phí trên 273,3 nghìn USD. Đây cũng là một hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Văn phòng Tổng cục