CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Việt Nam kiên định trong công tác đấu tranh chống vấn nạn buôn bán trái pháp luật sừng tê giác

Cập nhật ngày : 21/07/2017 03:32

 Việt Nam bàn giao mẫu vật sừng tê giác cho Nam Phi để tiến hành giám định DNA

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam một lần nữa lưu ý các tổ chức, cá nhân rằng theo Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2013, Việt Nam cấm nhập khẩu, xuất khẩu và buôn bán sừng của loài tê giác đen và tê giác trắng (Diceros bicornisCeratotherium simum), cũng như ngà voi châu Phi (Loxodonta africana). Nếu phát hiện đối tượng có hành vi nhập khẩu sừng tê giác trái phép, đối tượng sẽ bị bắt giữ, truy tố, và xét xử theo quy định hiện hành; bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, theo đó tội buôn bán trái phép sừng tê giác có khung hình phạt đến 15 năm tù. Bên cạnh đó, mức xử phạt hành chính được quy định cao hơn.

Với điều kiện tự nhiên sẵn có, Nam Phi là nơi cư trú của quần thể tê giác hoang dã lớn nhất thế giới. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nam Phi đã và đang hợp tác chống lại nạn buôn bán trái pháp luật sừng tê giác đang diễn ra ngày càng tinh vi, gây ra sự suy giảm nhanh chóng về số lượng quần thể loài tê giác. Theo nội dung Biên bản ghi nhớ song phương giữa hai quốc gia, Chính phủ hai nước hợp tác trong công tác điều tra, theo dõi dường dây buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp. Việt Nam cũng đã bàn giao 03 lô mẫu vật chứa hơn 100 mẫu vật sừng tê giác bị tịch thu cho phía Nam Phi để giám định DNA. Ngoài ra, theo Biên bản ghi nhớ nêu trên, Chính phủ hai quốc gia đảm bảo rằng bất cứ đối tượng nào bị phát hiện có hành vi buôn bán trái phép sừng tê giác từ Nam Phi hoặc đến Việt Nam sẽ bị bắt giữ, truy tố, và xử phạt theo quy định pháp luật.

Trong nỗ lực bảo vệ và bảo tồn các loài tê giác châu Phi, các cơ quan chức năng Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đã và đang tích cực thực hiện các chương trình tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác hướng đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội.

Kết quả của các khảo sát và nghiên cứu độc lập đã thể hiện những kết quả tích cực của người dân trong việc giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng cho thấy hành vi tiêu dùng tích cực góp phần thay đổi thực trạng buôn bán trái phép sừng tê giác. Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng, góp phần bảo tồn các loài tê giác Châu Phi.

Viet Nam Steadfast in Fight Against Rhino Horn Trafficking

The Viet Nam CITES Management Authority would like to remind the public that pursuant to Prime Ministerial Decision 11/2013/QĐ-TTg, issued 24 January 2013, Viet Nam prohibits the import, export, and all commercial trade of the horn from black and white rhinoceros (Diceros bicornis and Ceratotherium simum, respectively), as well as ivory of African elephants (Loxodonta africana).   Anyone caught illegally importing rhino horn will be arrested and prosecuted in accordance with the revised Penal Code of 2015, which calls for criminal imprisonment of up to 15 years for trafficking rhino horn, in addition to increased civil and administrative fines.

South Africa has the largest wild population of rhinoceros and the Vietnamese and South African Governments are collaborating under a Memorandum of Understanding (MoU) to fight the insidious trade in rhino horn, which is causing the rapid decline of all species of rhinoceros. Under the bilateral MoU, the two governments are working together to trace the whole  illegal rhino horn trade chain, and Viet Nam has turned over three batches of more than 100 seized rhino horn specimens for DNA testing and analysis, in an effort to put an end to rhino horn trafficking.  The Vietnamese and South African Governments will work together under this MoU also to ensure that anyone found smuggling rhino horn out of South Africa or into Vietnam will be arrested and prosecuted to the extent of the law.

Vietnamese state agencies, I-NGOs and local-NGOs have been working intensively on different rhino horn demand reduction programs as part of a coordinated ex-situ effort to protect and conserve African rhinoceros, targeting a wide array of social groups.

The results from independent surveys and research show remarkable public response towards the reduction of demand for rhino horn among Vietnamese communities, presenting positive consumer behavior change outcomes. Viet Nam is dedicated to continuing this effort of awareness raising and public education into the future to contribute toward the conservation of African rhinoceroses./.

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam