CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn phòng Công ước chống sa mạc hóa và Văn phòng thường trực FLEGT và Lacey tuyển dụng 02 cán bộ hợp đồng

Cập nhật ngày : 11/02/2022 04:40

Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất vào lúc 17h00 ngày 15/3/2022

Chi tiết tại hồ sơ đính kèm

File đính kèm:  tuyển dụng cán bộ.pdf