CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn bản số 376/CTVN-HTQT ngày 29/12/2016 về việc khuyến cáo giết mổ nhân đạo động vật hoang dã

Cập nhật ngày : 05/01/2017 04:29

File đính kèm:  cong_van_376-CTVN-HTQT.pdf