CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn bản số 1782 /BNN-LN hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

Cập nhật ngày : 26/05/2010 03:48

File đính kèm:  cuclamnghiep25.06.08.doc