CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn bản số 155/CTVN-THGP ngày 24/7/2020 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày : 25/07/2020 03:09

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  Văn bản 155.pdf