CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn bản số 107/CTVN-THGP ngày 22/5/2015 của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam về việc Hoa Kỳ cấm nhập khẩu một số loài trăn/rắn

Cập nhật ngày : 25/05/2015 04:08

File đính kèm:  thongbaohoakycamnhapkhau.zip