Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Tuyên Quang: Hoàn thành sớm kế hoạch trồng 13.500ha rừng

Cập nhật ngày : 12/09/2013 02:42

 

Ông Lê Tiến Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2013, đến nay Tuyên Quang đã hoàn thành kế hoạch trồng trên 13.549ha (đạt 100,4% so với kế hoạch). Trong đó diện tích trồng rừng mới tập trung gần 13.000 ha (đạt 99,9%), rừng phân tán gần 570ha (đạt 113%).

Có 5 địa phương đã hoàn thành vượt kế hoạch, gồm: huyện Yên Sơn đã trồng trên 4.023ha, đạt 100,6% kế hoạch; huyện Chiêm Hóa trồng được trên 3.094ha đạt 100,5%; huyện Hàm Yên trên 2.076ha đạt 101,3%; huyện Sơn Dương trên 2.068ha đạt 106% kế hoạch; thành phố Tuyên Quang trồng được trên 121ha, đạt 121,1% kế hoạch. Riêng huyện Na Hang mới trồng được hơn 1.330ha, đạt gần 89,7% kế hoạch, huyện Lâm Bình 990ha đạt 98,2% kế hoạch.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, công tác trồng rừng của tỉnh Tuyên Quang năm 2013 đã gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp lâm nghiệp của tỉnh thiếu vốn sản xuất. Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch trồng rừng năm 2013, ngay từ đầu năm Sở NN&PTNT Tuyên Quang đã chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, chủ động nguồn giống, xử lý thực bì, quản lý chất lượng cây giống…

Đặc biệt, rút kinh nghiệm những năm trước thường giao kế hoạch muộn nên xảy ra tình trạng thiếu cây giống, năm nay Sở đã giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2013 cho các huyện, thành phố, các đơn vị ngay cuối tháng 10/2012. Ngoài ra Sở cũng chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển kkhai kế hoạch như hỗ trợ cây giống để trồng trên diện tích dưới 0,5ha. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, giá trị của rừng cũng được đẩy mạnh đã thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và hưởng lợi từ rừng.

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có độ che phủ của rừng lớn nhất cả nước (trên 60%). Hiện nay, công tác rà soát, xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2014 đang được gấp rút hoàn thành, phấn đấu đến tháng 10 sẽ giao kế hoạch trồng rừng cho các huyện, thành phố, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hiện trường, cây giống, vật tư, đảm bảo trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn