CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tuyển dụng nhân sự cho dự án "Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam" do Chính phủ Đức tài trợ (giai đoạn 2)

Cập nhật ngày : 02/01/2020 03:42

Ban quản lý dự án “Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam” do Chính phủ Đức tài trợ (giai đoạn 2), sau đây viết tắt là Dự án BIO có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ Hành chính, văn thư (chi tiết tại file kèm theo).

Mọi cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ năng lực, có nguyện vọng làm việc tại Dự án BIO, chuẩn bị hồ sơ cá nhân bao gồm:

- Đơn xin việc trong đó nêu rõ vị trí dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV): nêu rõ thông tin cá nhân, quá trình đào tạo, quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng làm việc;

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ liên quan;

- Địa chỉ email và số điện thoai liên hệ;

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Dự án BIO – Tổng cục Lâm nghiệp, Nhà A3, Số 02, Ba Đình, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ông Nguyễn Tuấn Hưng, điều phối viên Dự án BIO qua hòm thư điện tử: nguyentuanhung07@gmail.com; Điện thoại: 0916.454546.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 03/01/2020 đến 17h00 ngày 15/01/2020, chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính. Dự án BIO – Tổng cục Lâm nghiệp chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu./.

File đính kèm:  01-TB-DA TB tuyển dụng nhân dự cho DỰ án BIO GĐ 2.pdf