CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tuyển dụng cán bộ hợp đồng cho Văn phòng thường trực FLEGT và LACEY

Cập nhật ngày : 22/04/2020 04:14

Chi tiết tại Thông báo kèm theo./.

File đính kèm:  TB tuyen can bo hop dong VPTT FLEGT 2020.doc