CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn

Cập nhật ngày : 12/04/2018 11:35

         Trong 2 ngày từ 4 -5/4, tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc, Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã tổ chức hội thảo triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030 nhằm thảo luận và xác định các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn 2018 - 2020.

        Hội thảo có sự tham dự của đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Cục Bảo tồn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số Vườn quốc gia, Viện nghiên cứu, Trường Đại học và tổ chức quốc tế hoạt động về bảo tồn tại Việt Nam.

        Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động ưu tiên dựa trên ba hợp phần của Đề án, gồm: Xây dựng chính sách; Tăng cường năng lực; và ứng dụng công nghệ tiên tiến cho giai đoạn 2018-2020.

        Về phương án tổ chức thực hiện Đề án, hội thảo cũng thống nhất sẽ thành lập Tổ tư vấn giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, để triển khai Đề án, Bộ Nông nghiệp phê duyệt và PTNT đã phê duyệt Dự án triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ giai đoạn 2018-2020.

        Đề án Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 626/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017 nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn từ cấp trung ương đến cơ sở để bảo đảm bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam.

        Trong khuôn khổ Dự án Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) sẽ tiếp tục hỗ trợ triển khai Đề án trong những năm tới đây./.

Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ