CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực cho cán bộ Kiểm lâm và Hải quan về giám sát, kiểm soát gỗ nhập khẩu"

Cập nhật ngày : 26/10/2021 02:10

Ngày 22/10/2021 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực cho cán bộ Kiểm lâm và Hải quan về giám sát, kiểm soát gỗ nhập khẩu”.

Đây là dự án do Chương trình FAO EU FLEGT tài trợ với mục tiêu xây dựng bộ tài liệu, bài giảng và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Kiểm lâm, Hải quan, được thực hiện trong 01 năm. Tham gia khoá tập huấn, các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về các lĩnh vực: thương mại gỗ trên thế giới và các ngành chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam, những quy định quốc tế liên quan đến gỗ hợp pháp; Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU và những cam kết chính của Hiệp định, Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; quy trình thủ tục, hồ sơ hợp pháp đối với gỗ nhập khẩu theo cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT và Nghị định 102/2020/NĐ-CP; nhận biết về các loài gỗ nhập khẩu có rủi ro cao và cách phân biệt các loại gỗ nhập khẩu; rủi ro gắn với xuất xứ vùng địa lý; sự phối hợp giữa cơ quan Kiểm lâm và Hải quan trong việc quản lý và kiểm soát gỗ nhập khẩu hợp pháp. 

Mặc dù một số hoạt động của Dự án đã bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng Dự án đã có những phương án thay đổi, tổ chức thực hiện phù hợp để thích ứng. So với kế hoạch tập huấn cho khoảng 90 học viên, nhờ hình hình thức tập huấn trực tuyến, các khoá tập huấn đã thu hút được gần 200 học viên, là kiểm lâm và hải quan thuộc 26 tỉnh trên cả nước. Mỗi khoá tập huấn được tổ chức trong 02 ngày.

Đánh giá về các khoá tập huấn, các học viên đều nhận định đây là khoá học bổ ích với nhiều nội dung phong phú, bổ ích, đáp ứng các yêu cầu công việc, gắn kết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực thi trên thực tế. Tuy vậy các khoá tập huấn cũng gặp một số khó khăn về đường truyền, học viên không được thực hành nhận biết gỗ trên mẫu thật.

Phát biểu tại Hội thảo tổng kết, ông Nguyễn Văn Diện cho biết, Dự án là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai thành công Hiệp định VPA/FLEGT trên thực tế. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các hoạt động tập huấn, nâng cao nhận thức sẽ tiếp tục được tổ chức.

Văn phòng Tổng cục