CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn Linh trưởng Đức ký Thỏa thuận hợp tác

Cập nhật ngày : 14/08/2015 10:00

 

Sáng 13/8/2015, tại Thành phố Göttingen, Cộng hòa liên bang Đức, Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn Linh trưởng Đức (DPZ) đã ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường công tác nghiên cứu, bảo tồn  các loài linh trưởng tại Việt Nam.

Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp cùng với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn Linh trưởng Đức sẽ hợp tác chặt chẽ ở 03 nội dung: (i) Thúc đẩy hoạt động bảo tồn các loài thú linh trưởng qua việc xây dựng các kế hoạch hành động bảo tồn, các đề xuất dự án, tổ chức hội thảo; (ii) Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu các loài linh trưởng qua việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu trên thực địa và trong phòng thí nghiệm về các loài linh trưởng trong đó tập trung vào các loài nguy cấp; (iii) Thúc đẩy bảo tồn các loài linh trưởng thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn bao gồm cả việc xây dựng các tài liệu đào tạo..

Thay mặt cho Tổng cục Lâm nghiệp, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tin tưởng rằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác này là một bước quan trọng để thúc đẩy sự phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn Linh trưởng Đức (DPZ) trong việc tăng cường công tác nghiên cứu, bảo tồn và đào tạo về công tác bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam.

Ông Michael Lankeit, Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu bảo tồn Linh trưởng Đức (DPZ) cũng cam kết hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu khoa học và nhân nuôi bảo tồn các loài linh trưởng tại Việt Nam.

Vụ Bảo tồn thiên nhiên