CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tập huấn khuyến lâm tại tỉnh Phú Thọ

Cập nhật ngày : 10/05/2013 11:34

 

Ngày 08/5/2013, Tổng cục Lâm nghiệp đã khai mạc lớp tập huấn khuyến lâm cho cán bộ Kiểm lâm địa bàn, cán bộ khuyến lâm của dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 05 ngày.

Đây là một trong những hoạt động của dự án khuyến lâm 2013 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Giảng viên lớp tập huấn là giảng viên của Trường Đại học Nông – Lâm Thái Nguyên và chuyên viên của Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp. Nội dung tập huấn tập trung trang bị những kiến thức trong nghiệp vụ khuyến lâm, quản lý rừng cộng đồng có sự tham gia của người dân, …

 Kết thúc khóa học, các học viên được Tổng cục Lâm nghiệp cấp chứng chỉ khuyến lâm, tiếp tục đảm nhận vai trò tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.

Nguyễn Thanh Tuấn – Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ