CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Mẫu tiêu bản thực vật rừng - Yêu cầu kỹ thuật"

Cập nhật ngày : 29/04/2021 09:29

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan cho ý kiến góp ý về dự thảo thuyết minh, dự thảo TCVN: "Mẫu tiêu bản thực vật rừng - Yêu cầu kỹ thuật"

  1. Văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ:

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉxã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Email: dungfipi@gmail.com

  1. Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày đăng
  2. Chi tiết dự thảo lấy ý kiến tại file kèm theo.

 

File đính kèm:  TCVN.zip