CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)

Cập nhật ngày : 05/07/2018 09:39

Mọi ý kiến đóng góp được gửi về Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trước ngày 15/8/2018;

Địa chỉ: 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

Email: nqtrung-icd@vafs.gov.vn

File đính kèm:  CoC.zip