CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng cục Lâm nghiệp ký kết hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Cập nhật ngày : 19/06/2014 02:38

Chiều ngày 18/6/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 - 2020. Chủ trì Lễ ký kết có ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo chương trình đã được ký kết, hai bên sẽ hợp tác với nhau trên 7 nội dung cơ bản, trong đó lĩnh vực hàng đầu là nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về lâm nghiệp, tham gia triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, triển khai Nghị quyết 30-NQ-TW của Bộ Chính trị và tăng cường hoạt động khuyến lâm, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và REDD+. Các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể sẽ thường xuyên được hai bên trao đổi và xây dựng theo từng năm kế hoạch.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp cũng như tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy tối đa nguồn lực khoa học, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học./.

Văn phòng Tổng cục