CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo theo dõi, xử lý cá thể voi bị mắc bẫy tại khu vực Vườn quốc gia YokDon.

Cập nhật ngày : 09/05/2013 02:14

 

Ngày 9/5/2013 Tổng cục Lâm nghiệp có công văn số 650/TCLN-BTTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lắk và Vườn quốc gia YokDon theo dõi, xử lý cá thể voi bị mắc bẫy tại khu vực Vườn quốc gia YokDon.

Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng, chuyên môn của Tỉnh phối hợp với Vườn quốc gia YokDon tiếp tục theo dõi, đề xuất phương án bắt giữ để chữa trị vết thương cho cá thể voi trên. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn quốc gia YokDon liên hệ với công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm viên Sài Gòn thực hiện phương án bắn gây mê để chữa trị vết thương cho cá thể voi bị mắc bẫy.

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp