CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Văn bản số 22/TCLN-PTR ngày 05/01/2013 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

Cập nhật ngày : 04/02/2013 09:13

 

 

File đính kèm:  22-TCLN-PTR.pdf