CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tiến độ trồng rừng 9 tháng năm 2014 tăng so với cùng kỳ năm trước

Cập nhật ngày : 03/10/2014 05:56

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 9 tháng năm 2014, tiến độ trồng rừng tăng so với cùng kỳ năm trước do thời tiết tại miền Bắc tương đối thuận lợi, thêm vào đó là một số chính sách phát triển lâm nghiệp được triển khai, điển hình là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bên cạnh đó, công tác giao khoán bảo vệ rừng và khai thác các loại lâm sản chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 24/9, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 165,1 nghìn ha, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 11,9 nghìn ha, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước; trồng mới rừng sản xuất đạt 153,2 nghìn ha, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.939 nghìn m3, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính đến ngày 20/9, các tỉnh miền Bắc đã trồng được 138,6 nghìn ha rừng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Bắc Trung Bộ là vùng có tiến độ trồng rừng nhanh nhất, đạt 33,9 nghìn ha tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng đạt 16,9 nghìn ha ( tăng 32,5%), Trung du và miền núi phía Bắc đạt 87,9 nghìn ha (giảm 6%).

Còn tại miền Nam, đến ngày 20/9 các địa phương trồng được 26 nghìn ha. Trong đó: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trồng đạt 13,9 nghìn ha, Đông Nam Bộ đạt 1,87 nghìn ha, Tây Nguyên đạt hơn 10 nghìn ha và Đồng bằng sông Cửu Long đạt 0,3 nghìn ha. Một số địa phương có diện tích trồng rừng khá là Bình Định đạt 8,5 nghìn ha, Lâm Đồng 3,5 nghìn ha, Đắk Lắk 3 nghìn ha.

Bên cạnh việc trồng rừng mới tập trung, các địa phương tiếp tục chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng mới tập trung năm 2014.

Nguồn: dangcongsan.vn