CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng tiến độ và chất lượng, hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm

Cập nhật ngày : 05/07/2021 11:11

Sáng ngày 02/7, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chính sách thời gian qua, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Hội nghị do ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm Giám đốc Quỹ chủ trì.

Tham gia hội nghị trực tuyến có đầu cầu Quỹ Trung ương và 44 điểm cầu tại các Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh).

Trong 6 tháng qua, Quỹ Trung ương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn hệ thống Quỹ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế; tiếp tục tiếp thu, giải trình dự thảo Quyết định thí điểm về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các – bon đang trình Thủ tướng Chính phủ; tham gia phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Đến hết tháng 6/2021, hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký được 1.208 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó số hợp đồng được ký mới trong 6 tháng đầu năm 2021 là 244 hợp đồng, chủ yếu ký với cơ sở sản xuất công nghiệp và nước sạch. Trên cơ sở hợp đồng đã ký, trong 6 tháng đầu năm đã thu được 1.435 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 51% kế hoạch và tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020. Theo thống kê, sản lượng điện Quý IV/2020 và Quý I/2021 đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước và việc ký thêm được các hợp đồng ủy thác đã góp phần làm tăng thu tiền dịch vụ môi trường rừng. Nguồn thu từ thủy điện vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 94%, tiếp đó là nước sạch (3,7%), sản xuất công nghiệp (1,3%) và du lịch chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh đã giải ngân, thanh toán gần 2.230 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 (đạt 93% kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) chủ yếu bằng hình thức qua tài khoản ngân hàng, kho bạc, giao dịch điện tử và bưu chính cho 223 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, 88 công ty lâm nghiệp, 1.564 UBND xã được giao trách nhiệm quản lý rừng, 325 chủ rừng khác và hơn 233.000 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng với tổng diện tích được hưởng là 6,7 triệu ha (chiếm 45% tổng diện tích rừng toàn quốc). Tiền dịch vụ môi trường rừng đã góp phần hỗ trợ công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng chủ rừng có kinh phí quản lý bảo vệ rừng trong bối cảnh dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên và giúp cải thiện thêm thu nhập cho đồng bào nghèo, miền núi gắn bó, bảo vệ rừng trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang khó khăn.

Qua 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp và cấp ủy Đảng chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các bên liên quan, hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cả nước đã đảm bảo việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng tiến độ và chất lượng, hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Tham dự và kết luận chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thực thi chính sách thời gian qua góp vào kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chung của cả nước.

Để phát huy hiệu quả của chính sách trong thời gian tới, Quỹ BV&PTR Trung ương, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh tập trung thực hiện một số việc: Tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, đảm bảo thu đúng, thu đủ; chi đúng, chi đủ, kịp thời, linh hoạt, công khai, minh bạch; nghiên cứu, áp dụng chuyển đổi số trong công tác thu, chi, xác định diện tích rừng, hệ số K, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan đôn đốc, có phương án giải quyết, xử lý tình trạng chậm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng.

VNFF