CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn trực tiếp chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tại miền Trung

Cập nhật ngày : 05/07/2020 03:24

Trong 03 ngày từ 30/6 đến 02/7/2020, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp đã đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp công tác chữa cháy, phòng chống cháy rừng tại các tỉnh Miền Trung.