Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Cập nhật ngày : 09/01/2023 11:38

File đính kèm: