CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông tin cấp phép CITES đến ngày 01/4/2016

Cập nhật ngày : 01/04/2016 03:45

File đính kèm:  Thong_tin_cap_phep.pdf