CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông cáo báo chí chung Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) kết luận phiên đàm phán thứ 2 về Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Chương trình hành động Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại

Cập nhật ngày : 02/12/2011 08:13

 

 

File đính kèm:  2nd_negotiation_FLEGT_VPA-_V_DrTuan_Guiliana_EU.doc