CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Cập nhật ngày : 13/12/2019 08:45

Dự án “Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã” (USS) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ dự án, cần tuyển ba vị trí hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Vị trí hỗ trợ xây dựng công cụ rà soát mạng internet  -https://www.ngocentre.org.vn/jobs/operations-assistant-10

2. Vị trí hỗ trợ cấp phép CITES https://www.ngocentre.org.vn/jobs/e-licensing-supporter

3. Vị trí hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu cấp phép và thực thi CITES https://www.ngocentre.org.vn/jobs/information-management-and-database-development-supporter

Hạn nộp hồ sơ: ngày 18/12/2019.
Các ứng viên quan tâm có trình độ và năng lực chuyên môn phù hợp có thể gửi hồ sơ dự tuyển theo đường dẫn nêu trên.