Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng cho Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa

Cập nhật ngày : 09/09/2022 10:33

Hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 16/9/2022, (chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm: