CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông báo mời thầu

Cập nhật ngày : 29/01/2019 05:26
Dự án: Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã. Mời thầu thực hiện "Phát triển các sáng kiến Truyền thông thay đổi hành vi giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ tê giác, ngà voi và tê tê tại Việt Nam"

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  Attachment_2019-01-30T10-55-15.zip