Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Thông báo kết quả tuyển cán bộ hợp đồng, chuyên gia tư vấn cho dự án quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng”

Cập nhật ngày : 27/09/2022 02:06

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thông báo danh sách trúng tuyển cán bộ hợp đồng, chuyên gia tư vấn toàn thời gian cho Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” trong đợt tuyển dụng ngày 20/9/2022, cụ thể như sau:

1.     Vị trí Điều phối viên hiện trường: ông Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1983;

2.      Vị trí Chuyên gia Quản lý rừng bền vững: bà Tô Nữ Ngọc Anh, sinh năm 1996;

3.     Vị trí Chuyên gia Ngành hàng: bà Nguyễn Minh Phương, sinh năm 1987;

4.     Vị trí Kế toán dự án: bà Đỗ Minh Vui, sinh năm 1975.

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban quản lý dự án, địa chỉ: nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 043.843.8814./.