Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Thông báo kết quả tuyển cán bộ hợp đồng cho Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa

Cập nhật ngày : 13/10/2022 03:26

 

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thông báo danh sách trúng tuyển cán bộ hợp đồng làm việc cho Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa trong đợt tuyển dụng ngày 07/10/2022, cụ thể như sau:

1.    Vị trí Cán bộ hợp đồng: ông Nguyễn Trọng Tín, sinh năm 2000.

2. Mọi thông tin xin liên hệ với Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, địa chỉ: nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0243.733.2263./.