Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Thanh Hóa: Triển khai 6 dự án trồng rừng thay thế với diện tích 1.307,8 ha

Cập nhật ngày : 12/12/2014 01:39

Từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.562 ha rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; trong đó, chuyển đổi sang khai thác khoáng sản, đất san lấp 929,4 ha; chuyển đổi sang các công trình xây dựng khác 1.283,1 ha; chuyển đổi sang xây dựng các công trình thủy điện 1.349,5 ha...

Đến nay, có 6 dự án triển khai thực hiện trồng rừng thay thế, gồm: Dự án khai thác mỏ đất tại xã Hà Phú (Hà Trung); Dự án Thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa); dự án Thủy điện Bá Thước 1 và 2 (Bá Thước); dự án xây dựng nhà máy sản xuất tấm lót đường từ tre, luồng ép (Ngọc Lặc) và dự án khai thác mỏ đất và tận thu đất giàu sắt làm phụ gia xi - măng (Nông Cống),  với diện tích 1.307,8 ha.

Tuy nhiên, do các chủ dự án lập phương án trồng rừng thay thế trình thẩm định, phê duyệt vào cuối vụ trồng rừng (vụ thu năm 2014) nên không thực hiện trồng rừng thay thế trong năm nay. Đã có 3 dự án thực hiện hình thức chuyển tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch trồng rừng vào năm 2015.

Nguồn: Báo Thanh Hóa