CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tết trồng cây Nhâm Dần 2022: phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất 20% so với năm 2021

Cập nhật ngày : 25/01/2022 05:16

Hàng năm mỗi độ Xuân về thực hiện lời kêu gọi của Bác hồ kính yêu đồng bào cả nước lại nô nức tham gia trồng cây, trồng rừng giúp cho đất nước ngày càng xanh tươi, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Phong trào Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp người dân tộc ta trong những ngày vui Tết đón Xuân.

Nhân dịp này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo đã có những chia sẻ về công tác tổ chức Tết Trồng cây xuân Nhân Dần 2022.

Xin ông cho biết, đến thời điểm này công tác tổ chức Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022 được chuẩn bị như thế nào?

Ông Trần Quang Bảo: Tiếp nối truyền thống do Bác Hồ gây dựng hơn 60 năm qua, để chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022, Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 9095 ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2022. Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ phát động trồng cây vào dịp đầu Xuân còn các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ phát động trồng cây vào dịp sinh nhật Bác Hồ vào ngày 19 tháng 5 để phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương. Về công tác tổ chức lễ phát động trồng cây, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương để chuẩn bị hiện trường, địa điểm và mời Chủ tịch nước tham gia lễ phát động cấp quốc gia vào ngay những ngày đầu Xuân Nhâm Dần. 

Điểm mới của Tết trồng cây năm nay là gì, thưa ông?

Ông Trần Quang Bảo: Điểm mới của Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 gắn với các Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 84; Quyết định 523 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 524 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Với 3 chương trình lớn này các địa phương đã  ban hành các chương trình, kế hoạch chi tiết về trồng cây, trồng rừng với chỉ tiêu, địa điểm gắn với từng địa bàn cụ thể. Trên cơ sở đó các địa phương huy động nguồn lực và triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ và đảm bảo hoàn thành Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đúng đối tượng trồng và chỉ tiêu trồng và hàng năm và tăng 20 % so với năm trước.

Tổ chức Tết trồng cây thiết thực và hiệu quả, không phô trương hình thức, Tổng cục Lâm nghiệp lưu ý các địa phương như thế nào trong việc triển khai, thưa ông?

Ông Trần Quang Bảo: Trong bối cảnh của dịch Covid 19, việc tổ chức phát động Tết trồng cây phải thiết thực hiệu quả, không phô trương, hình thức và đảm bảo các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19, tạo điều kiện để các cơ quan lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất 20% so với kết quả thực hiện của năm 2021. Đồng thời, phải quan tâm đến trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất trên những diện tích đất còn trống và trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị nông thôn, tạo môi trường, cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp. Sau khi tổ chức Tết trồng cây các địa phương phải tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình và báo cáo kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi và cùng phối hợp chỉ đạo.

Xin cảm ơn ông./.