CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tập huấn sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra

Cập nhật ngày : 14/07/2016 03:20

Học viên thực hành thu thập dữ liệu

        Vừa qua, tại tại thành phố Hòa Bình, Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Việt Nam tổ chức khóa tập huấn trong 05 ngày về sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) cho 19 học viên từ các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên.

Khóa tập huấn được tổ chức với sự tài trợ của tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án “Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam” (GIZ-Bio).

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cải thiện công tác tuần tra bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên. SMART là một công cụ dễ áp dụng và rất hữu ích cho các khu bảo tồn để cải thiện công tác lưu trữ dữ liệu và trích xuất các báo cáo tuần tra một cách khoa học, sinh động,  chứng minh tính xác thực của quá trình tuần tra, nắm rõ đối tượng bảo vệ và các mối đe dọa.

Học viên tham dự đã được học và thực hành về phương pháp tuần tra, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, hiển thị và truy vấn, xây dựng báo cáo từ phần mềm cũng như cập nhật, bổ sung mô hình dữ liệu.

            Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ông Nguyễn Vũ Linh, Phó vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên nhấn mạnh: nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học là công việc cấp bách, quan trọng nhất của các khu bảo tồn thiên nhiên.

            Vụ Bảo tồn thiên nhiên