CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN-WEN

Cập nhật ngày : 26/11/2010 04:55

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và Mạng lưới thực thi các loài hoang dã khu vực Đông Nam Á (ASEAN-WEN), Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) đã cử 01 cán bộ tham gia khoá “Đào tạo tại chức” do Ban điều phối chương trình ASEAN-WEN tổ chức nhằm nâng cao năng lực đào tạo, truyền thông và thực hiện đầu mối liên lạc giữa các cơ thực thi pháp luật Việt Nam và Ban điều phối chương trình ASEAN-WEN. Thời gian khoá học sẽ diễn ra trong một tháng tại Văn phòng Ban điều phối (đặt tại Bangkok, Thái Lan). Kinh phí đào tạo được Cơ quan hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ tài trợ.

Theo thoả thuận giữa Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Ban điều phối chương trình ASEAN-WEN, cán bộ được cử đào tạo sẽ là đầu mối liên lạc của Ban chỉ đạo Việt Nam – WEN với ASEAN-WEN; chuẩn bị nội dung kế hoạch tổ chức Cuộc họp Nhóm chuyên gia ASEAN về CITES (AEG-CITES) tại Brunei vào tháng 1/2011; tham gia xây dựng chính sách quốc tế của ASEAN-WEN. Bên cạnh đó, cán bộ Cơ quan quản lý CITES Việt Nam còn có nhiệm vụ thông tin phối hợp giữa Ban chỉ đạo Việt Nam – WEN và Chương trình đào tạo lực lượng thực thi tại biên giới chống lại các hoạt động buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã (PATROL).

Chương trình “Đào tạo tại chức” của ASEAN-WEN dành cho đối tượng là cán bộ hiện đang làm việc tại các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN nhằm tăng cường năng lực thi và xây dựng các kỹ năng làm việc cho các học viên. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử cán bộ tham gia và hoạt động này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN-WEN trong nỗ lực hành động bảo vệ các loài hoang dã, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực ASEAN. Được biết, cùng với Việt Nam, Philippin cũng sẽ cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo này.