CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày : 13/03/2020 05:54

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh Covid – 19, ngày 12/3/2020, Tổng cục Lâm nghiệp đã có văn bản chỉ đạo các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp sở tại và chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tạm thời dừng tất cả các hoạt động đóng tiếp khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng; các đoàn công tác trong và ngoài ngước tới nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tại đơn vị. Tổ chức các hoạt động ngăn độc, khử khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh; công khai thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin của đơn vi để mọi người dân, du khách biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, Cơ quan Tổng cục cũng tạm dừng tổ chức các cuộc hội họp nhiều người, chưa cấp bách. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động chủ động khai báo y tế; những người tiếp xúc với khách tới làm việc phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch tăng cường; chủ động thực hiện các biện pháp theo dõi, cách ly theo hướng dẫn của tổ chức y tế.

Tổng cục cũng sẽ tổ chức tiêu độc, khử trùng tại trụ sở nơi làm việc, nhất là phòng họp ngay sau khi kết thúc hội họp; ghi sổ theo dõi đối với khách đến làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Tổng cục

File đính kèm:  Chống dịch Covid_19.rar