CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tạm dừng cấp giấy phép nhập khẩu gỗ trắc vào Việt Nam

Cập nhật ngày : 09/01/2015 04:37

 

Trước thực trạng khai thác, buôn bán gỗ trắc (tên khoa học Dalbergia cochinchinesis) trái phép diễn biến phức tạp trong thời gian qua và để đảm bảo đúng các quy định của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Cơ quan quản lý CITES Việt Nam vừa có văn bản số 283/CTVN-DTTT gửi các thương nhân kinh doanh gỗ trắc về việc quản lý cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu gỗ trắc.

Theo đó, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam yêu cầu, tạm ngừng cấp giấy phép CITES nhập khẩu gỗ trắc kể từ ngày 1/1/2015 đối với các hồ sơ đề nghị nhập khẩu gỗ có nguồn gốc từ Campuchia và Thái Lan.

Tạm ngừng cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu gỗ trắc kể từ ngày 1/1/2015 đối với các lô hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ trắc từ Lào và Campuchia theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cũng cho biết, chỉ xem xét cấp giấy phép CITES nhập khẩu gỗ trắc từ Lào khi có xác nhận về hồ sơ hợp pháp của Cơ quan quản lý CITES Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, mọi trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu gỗ trắc vào Việt Nam phải có giấy phép CITES theo quy định.