CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tài liệu Diễn đàn Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018, thành công, bài học kinh nghiệm, giải pháp bứt phá năm 2019

Cập nhật ngày : 20/02/2019 02:49

Slide diễn đàn

Tải tài liệu tại file đính kèm

File đính kèm:  Tai lieu Dien Dan Che bien, xuat khau go, lam san 2018.Đưa vào USB.doc