CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Số 127/CTVN-HTQT ngày 23/4/2019 về việc đăng ký mã số Cơ sở nuôi, trồng động vật, thực vật hoang dã

Cập nhật ngày : 11/06/2019 10:17

File đính kèm:  127. hướng dẫn CCKL và CCTS.pdf