CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định về công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật

Cập nhật ngày : 14/04/2021 11:55

Ngày 13/4/2021, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-
TCLN-KH&HTQT và Quyết định số 75/QĐ-TCLN-KH&HTQT công nhận 02
tiến bộ kỹ thuật gồm:
1. Kỹ thuật nhân giống các gia đình Keo tai tượng bằng nuôi cấy in vitro
2. Kỹ thuật nhân giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) bằng giâm hom

(chi tiết xem tại file đính kèm)

File đính kèm:  Quyết định công nhận TBKT.rar