CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 419/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo UF-KC113 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván MDF

Cập nhật ngày : 27/01/2021 11:51

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  1.2. QĐ công nhận TBKT keo UF-KC113 (final).pdf